Platshållare

Direktkremation

Produktbeskrivning

Kremation utan någon föregående begravningsakt

I detta ingår:

  • Enkel och miljövänlig kista
  • Svepning och kistläggning
  • Transport inom 3 mil
  • Administration