Candle

Candle, finns i tre olika storlekar, varav den minsta är den på bilden. Ljuset har automatisk timerfunktion och kan ställas in för 4 eller 8 timmars brinntid. Automatisk start och stopp vid samma tidpunkt varje dag.Realistisk och verklighetstrogen flamma.