Bra att veta

Nedan ser du några saker som kan vara bra att veta.

Begravningshjälp
Klädsel
Generellt
Handbukett
Begravningslagen

Rätt till Begravningshjälp
Om det inte finns tillgångar i boet skall man som anhörig kontakta Vård- och Omsorgsförvaltningen på kommunen och ansöka om kostnadshjälp till begravningen. Det är mycket viktigt att informera representanten på begravningsbyrån inför planeringen av begravningen eftersom det finns regler för vad en begravning får kosta och vad man kan få bidrag till. Detta belopp skiljer sig från kommun till kommun.

Det enda som skall betalas är begravning, gravsten och bouppteckning om det finns medel till det, övriga räkningar skall man begära anstånd med.
Man skall omedelbart stoppa autogiron, överföringar och kontokort. Vissa banker gör detta när de fått vetskap om dödsfallet, men inte alla.

Om den avlidne var militär kanske det finns hjälp att få genom statliga försäkringar. Detsamma gäller för de som ligger i Hemvärnet eller är i någon annan form av civilplikt. Det kan finns olika försäkringar för detta. Därför är det viktigt att informera oss om sådant som kan vara av betydelse.

Klädsel
Om det inte står något i annonsen förväntas det att man bär mörk klädsel.

Generellt
Närmast sörjande: Mörk klädsel, Vit slips.
Övriga: Mörk klädsel, Svart slips. Men man kan även ha vit slips som vän. Vit slips är aldrig fel vid en begravning.

Som närmast sörjande räknas make, maka, föräldrar, barn och syskon till den avlidne samt barnbarn och syskonbarn. Även makar till de närmaste räknas till de närmastes krets liksom andra släktingar beroende på sin relation till den avlidne.

Man kan också tillhöra de närmaste utan att vara varken släkt, gift eller ingift, exempelvis sambo, särbo, partner, styvpappa, styvbarn, plastfarfar och liknande. Även för dessa kan det kännas rätt att markera sin närhet genom att bära vit slips.

Handbukett
Vid all begravning, oavsett om det är en kremation eller en jordbegravning, har de flesta kvinnor en handbukett bestående av en eller flera blommor som de lägger på kistan vid avskedet. Numera är det vanligt att även män och barn har det.

Det är upp till varje person att själv bestämma om han/hon vill ha det eller ej.

Begravningslagen
Begravningslagen säger att en jordbegravning eller kremation skall ske inom en månad från dödsdagen. Undantag från detta medges endast genom dispens från Skatteverket vid särskilda skäl.